UF OSLO arrangerte som tidligere år familiedag lørdag den 8. juni 2013 kl. 1100 på Lahaugmoen. Ansatte i Oslo Brann- og Redningsetat, Oslo Politidistrikt og Ambulansetjenesten Oslo/Akershus deltok. Dette er en dag hvor barna er i fokus, og alle interesserte var selvsagt velkomne.