Svært mange møtte opp på nødetatenes egen dag på Solsiden. Her fikk publikum møte personene bak uniformene og se nærmere på hvordan utstyr de har med seg. I tillegg til diverse oppvisninger ble det også loddet ut en tur med et Seaking redningshelikopter. UF- Trondheim takker for det gode samarbeidet med Solsiden kjøpesenter, Adresseavisen og Fokus Bank i forbindelse med dette arrangementet. I tillegg takker vi for godt oppmøte av alle nødetatene.