Kjell Endre åpnet med å snakke litt om dette med debrief og viktigheten ved dette for oss.

Han kunne også komme med en del eksempler og situasjoner man kunne komme opp i der dette med debrief er viktig. Han er utdannet Cand Philol med fagene psykologi, filosofi og religionsvitens og har en god del erfaring med debrief.

Thorbjørn tok så over for å snakke om dette med rekonstruksjon av døde etter trafikkulykker og selvdrap. Han viste bilder av en del som han har rekonstruert og salen var meget imponert over jobbene som var gjort. Thorbjørn har tidligere jobbet som 1.preparant ved St. Olavs Hospital og har 30 års erfaring men nå jobber han i Svanholm Rekonstruksjon.

De reiser rundt i hele landet og tar oppdrag med rekonstruksjon og holder også en del foredrag/kurs.

En stor takk til Thorbjørn og Kjell Endre.