LEDER:                                                       

ROAR GJERDE

Helse Møre og Romsdal HF, Volda Ambulanseseksjon

E-mail: leder(a)uf-norge.org

sekretariat(a)uf-norge.org

 

KASSERER:

PER HENRIK BYKVIST

POLITI - LEVANGER

Adr.arb.: Per Henrik Bykvist, Lensmannen i Levanger, PB. 263, 7601 Levanger

E-mail: kasserer(a)uf-norge.org

Tlf.arb.: 74 08 39 40

Mobil: 91 80 51 12

 

STYREMEDLEM:                                                                            

TOM LØVSKOGEN

Oslo Brann og Rednings Etat

Mobil:  922 84 813