Bladet Brannmannen årlige seminar med utstilling gikk av stabelen i god stil  på Gardermoen i september. Brann 2010 som det ble kaldt i år samlet flere deltagere enn noen gang. Alle foredragsholderer og utstillere laget en flott ramme rundt dette flotte tiltaket som Brann2010 var. Stor ros til de som drar i gang dette. UF Norge var representert med Tom løvskogen og undertegnede.

Første dagen var det foredrag om følgende evner. Brann og redningstjenesten i fremtiden, landbruksbranner, utdanningsforeskriften, Sjursøya ulykken og den nye dimensjons foreskrift. Representanten fra brannskolen fikk en del spørsmål om blant annet kapasiteten på skolen samt om mulighetene om en del av kursene kunne vært holdt i de større byene.

Utstillerne holdt stand rett utenfor foredragsrommet. Både i et telt og ute i friluft. Her kunne en se alt fra biler, røykdykkerutstyr og alt annet som er godt å ha. Jeg savnet muligheten til å få prøvd noe av utstyret som ble vist fram.

Andre dagen startet i god stil. Foredragene bestod av helse får redningspersonalet, skader på brannfolk og om nødnettet. Arbeidstilsynet var inne på kompentansebevis for brannfolk og hadde bestemte synspunkter på at brannfolk jobbet for lange skift.

Nødnette er i rute. Varsling av mannskaper vil trolig starte opp i 2011. Røykdykking med det digitale sambandet skaper uro. Strålingsfaren og sambandet fungerer dårligere i innsats en VHS gjør.

Alt i alt et meget godt arrangement og vi ser fram til neste i 2011.

Ref.: Stein Dølpads, Sekretær UF-Norge