UF- Trondheim har nå satt sammen en prosjektgruppe som skal se nærmere på samarbeidet mellom nødsentralene; 110, 112 og 113 i Trondheim. Prosjektet strekker seg over vinteren 2009/ våren 2010.
I Oslo har nødsentralene gått sammen om å danne et 11X- forum for operatører ved nødsentralene. I dette forumet er det fokus på tverretatlig kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling og samarbeid. Forumet har fungert i flere år og lederne av dette forumet har gjort seg mange erfaringer som kan være overførbare til Trondheim.Prosjektgruppa reiser derfor til Oslo i november for å lære mer om Oslo's erfaringer med dette forumet. Norsk Luftambulanse finansierer studieturen. I Oslo blir prosjektgruppa tatt i mot av Operativt Lederforum, 11X- forumet og UF- Oslo. Finner prosjektgruppa ut at dette er et forum som også nødsentralene i Trondheim hadde vært tjent med å hatt vil UF- Trondheim forsøke å legge til rette for stiftelse av et slikt forum