Det var med stor sorg vi i UF-Norge mottok beskjeden om at vår tidligere leder har gått bort så alt for tidlig.

Birgit ble valgt inn i styret til Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge på Landsmøte i Trondheim 26. mai 2000, ble senere valgt til nestleder i en meget kort periode.

Desember 2004 overtok hun lederrollen da sittende leder trakk seg grunnet jobb, et lederverv hun hadde frem til landsmøte i Ørsta/Volda 2008. Selv har jeg sittet i styret sammen med Birgit i hele hennes periode, jeg og mange med meg satte stor pris på det engasjement Birgit hadde i sine år for UF-Norge.

Birgit var høyt respektert blant styrets medlemmer, hun jobbet også tett på våre myndigheter.  Dette var en arv hun tok med seg etter vår tidligere leder Lasse Hermansen. Ingen enkle oppgave hun tok på seg, etter en leder som nøt stor respekt over det ganske land. Birgit jobbet godt videre med organisasjonen som hadde mange lokale utvalg over det langstrakte landet vårt. Med sin jobb i politiet hadde hun korte veier inn til justisdepartementet, noe som gjorde at vi hadde flere møter i deres lokaler. Hvor vi også fikk overlevert flere prosjekter som vi ble med på utredninger og høringer.

Birgit brukte mye av sin fritid til styrejobben og til besøk i lokale fellesutvalg, vi som satt sammen med Birgit fikk oppgaver fordelt etter hvilke fagområder vi kunne best. Hun var aldri kontrollerende, men ga oss frister hun ville vi skulle holde. Det er en god lederegenskap mange av oss lærte mye av i perioden vi jobbet sammen for UF-Norge.

Når vi nå ikke har Birgit blant oss i blålysmiljøet lenger går våre tanker til nærmeste familie, kolleger og venner.

UF-Norge lyser fred over Birgit Monsås sitt minne. 

Jan-Olav Vagle

Leder UF-Norge