Landsmøtet i UF Norge 2006 vart avholdt på Sivilforsvarets leir på Starum ved Gjøvik, torsdag 3. mai 2006. Nærmere 60 personer frå ulike lokale UF utvalg var møtt til møtet. Av disse var det 24 representanter med stemmerett på landsmøtet, der en avsto fra å stemme. Før selve møtet tok til vart de fremmøtte ønskt velkommen til Starum, fra leder i UF Gjøvik og Toten. En kort informasjon om det lokale utvalget og deres område, vart gitt.

Møtet tok til kl.1300, og vart åpna av leder Birgit Monsås. Jan-Olav Vagle vart valgt til styreleder, og Dag Myhr vart valgt til sekretær for møtet. Årsberetningen 08.02.2004 til 04.05.2006 vart gått igjennom av Dag Myhr, med to endringer. Videre vart regnskapet for periode 010404-310305 og 010405-310306 lagt fram av kasserer Solfrid Østenengen, og godkjent av landsmøtet. Det var ingen innkomne forslag til endring frå lokallag, men styret i UF Norge hadde forslag om vedtektsendringer. §3 og §7 i "Normalvedtekter for utvalg tilsluttet utrykningspersonellets fellesutvalg - Norge" vart endra av landsmøtet. Dette gjaldt også § 16 og § 17 i "Vedtekter for utrykningspersonellets fellesutvalg - Norge". §16 UTGIFTER vart endra frå "Utgiftene i forbindelse med møta, prosjekter etc. dekkes ikke av Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Noreg", til "Utgiftene i forbindelse med møter, prosjekter etc. skal på forhånd godkjennes av UF-Norges arbeidsutvalg". §17 IKRAFTTREDEN vart endra frå "Denne vedtekt gjøres endeliggjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt på Landsmøtet 2004", til "Denne vedtekt gjøres endelig gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt på Landsmøtet 2006". For å lese vedtektene i sin helhet, trykk her eller benytt menyen til venstre... Normalvedtektene vart som sagt også endra. §3 "Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet kan utvikle og tilføres kunnskaper. På møta har alle arbeidstakere, ledere og medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett", vart endra til; §3 "Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet kan utvikle og tilføres kunnskaper. På møta har alle arbeidstakere, ledere og medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett. Pensjonerte arbeidstakere fra de tre etatene skal på like vilkår kunne delta på møter og kunne velges inn i styret". §7 "Leder, nestleder og sekretær utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter", vart endra til §7 "Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter". Les også Vedtekter.

 

Videre var det ei orienteringssak til landsmøtet frå leder Birgit Monsås, som gjekk på arven etter UF-Norges tidligere leder, Lasse Hermansen. Dette var til informasjon.

Valg av landsstyrets representanter for neste periode vart innleda av Thrine T. Carlsen, leder for valgkomite'en. Ho tok for seg valgkomite'en sitt forslag for nytt styre i UF-Norge. Valget vart så gjennomført med skriftlig avstemming, etter ønske frå salen. Dette vart det nye styret i UF-Norge for kommende periode.

LANDSSTYRETS REPRESENTANTER 2006-2008 

LEDER:

BIRGIT MONSÅS, SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

NESTLEDER:

TROND FREDRIK SOLHAUG, AMBULANSETJENESTEN I ØSTFOLD

SEKRETÆR:

ROAR GJERDE,  AMBULANSETJENESTEN, VOLDA SJUKEHUS

KASSERER:

JAN-OLAV VAGLE, LARVIK OG SANDEFJORD ALARMSENTRAL 

STYREMEDLEM:

BJØRN OVE PEDERSEN

STYREMEDLEM:

ARVE AASHEIM, NORD-AURDAL LENSMANNSKONTOR 

STYREMEDLEM:

OLE CHRISTIAN TORGALSBØEN, HOL BRANNVESEN 

VARAREPRESENTANT:

ODDGEIR BLOKKUM

VARAREPRESENTANT:

LARS SOLHAUG

REVISOR:

GUNNAR HAUGEN - Ås lennsmannskontor

REVISOR:

DRUDE OWEN FOGH - Oslo Politidistrikt

 

VALGKOMITE'

RIKKE HALLGREN - Follo politidistrikt

TONY UGSTAD - Drammensregionens brannvesen

BÅRD JARWSOM - Trondhjem

Vararepresentant:

PÅL MADSEN - Luftambulansetjenesten ALS

En del av representantene ved landsmøtet

Etter årsmøtet var det lagt opp til en fagdel. Det vart tatt opp ett tema som berøre den fremtidige redningstjenesten i Norge. Det nye digitale nødnettet er snart operativt. Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl gav oss de siste oppdateringer om fremdrift og videre utvikling.

Fredag 05.05.2006 var det også lagt opp til faglig undervisning. Trond Boye Hansen fra ambulansetjenesten i Oslo og Akershus var invitert inn for å holde ett foredrag angående trafikkulykker. Han har fulgt trafikkulykkesutviklingen på nært hold i et forskningsprogram: ”Energi og skademekanisme, gammel kunnskap i ny drakt. Nybilanatomi, læren om bilkonstruksjon, hvilken betydning dette har for den energien mennesket utsettes for ved en ulykke med kjøretøy. Og hva dette kan bety for innsatspersonell i nåtid og fremtid.”

Se også Årsberetning 2004-2006