Til; BLÅLYSMEDARBEIDERE i Norge, DERES SAMARBEIDSPARTNERE og ALLE ANDRE MEDMENNESKER SOM HAR NOE PENGER Å BIDRA MED!

Som pensjonert mangeårig BLÅLYSMEDARBEIDER, tillater jeg meg å anmode om umiddelbar økonomisk støtte for anskaffelse av utrustning / materiell for brann- og redningstjeneste i krigsrammede områder. Jeg er blitt kjent med at flere både pensjonerte og aktive brannmenn, sammen med andre engasjerte medmennesker i nødetatene og privatpersoner, driver innsamling av midler som går til å dekke utgifter for å transportere brannbiler,  slukkeutstyr, redningsutstyr m.m., ned til Ukraina hvor det overleveres direkte til brannfolk fra brannvesen i Dnipro-regionen, øst i Ukraina.

For å støtte opp om dette særdeles livreddende arbeidet med brann og redning i store deler av det krigsutsatte landet, ønsker jeg å oppfordre alt personell i nødetatene 110 – 112 - 113, deres arbeidsgivere og alle andre som har mulighet, om å støtte opp om dette livreddende engasjementet som ledelsen i NORSK UKRAINSK BRANN- OG AMBULANSESTØTTE (NUBAS) har tatt initiativ til, ved å sende penger direkte til;

NORSK UKRAINSK BRANN- og AMBULANSESTØTTE;

Konto nr.; 2140 11 72146 Vipps nr.; 746679

Innsamlede midler vil fortløpende bli brukt til å dekke utgifter til transporter med innsamlede brannbiler, ambulanser og slokke- og redningsmateriell ned til krigsrammede områder. Det er ingen forsinkede ledd i dette nødhjelpsarbeidet og intet byråkrati, slik at hver gitt krone, blir gitt til de nødlidende i form av ovennevnte. Norsk Ukrainsk Brann- og Ambulansestøtte sørger for det praktiske arbeidet med innsamling, lagring og nødvendig service på materiellet før det blir kjørt til Ukraina og overlevert direkte til brann- og redningsmannskap der. Det er allerede levert flere brann- og redningskjøretøy som nå er i daglig bruk for å redde liv og begrense skader på bygninger og andre verdier. De neste transporter av utrykningskjøretøy og relevant utstyr, er planlagt utført
etter hvert som økonomien og tilgangen på kjøretøy og utstyr tillater det. Bilder og videoer fra brannfolkene, viser at det leverte utstyret har reddet mange liv og begrenset skadene etter rakettangrep. På facebook-profilen til Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte ligger bilder og videoer fra de fem transportene med biler og utstyr som har gått til Ukraina i år, og videoer og bilder fra de ukrainske brannfolkene viser utstyret i bruk.


Takk for alle bidrag som blir gitt – det er stort behov for hurtig hjelp!!!

 

MED TAKKNEMLIG HILSEN TIL ALLE BIDRAGSGIVERE
Leif-Anders Valås
Tlf. 94 80 77 33