"På denne dagen tar vi oss tid til å bli bedre kjent og fortelle litt mer om hvem vi er og hva vi driver med" sier UF- leder Thomas Buxrud. Nærmere 90 ansatte fra utrykningsetatene stilte opp (de aller fleste på sin fritid) for å fortelle litt mer om sin arbeidshverdag som redningspersonell i Trondheim. Både barn og voksne viste stor interesse for arrangementet. Det ble også holdt oppvisning i alt fra politiets tjenestehunder til urban redning i tau fra høyde og opplæring i hjerte- lungeredning.

UF- Trondheim retter en stor takk til alle ansatte som stilte opp denne dagen, og alle våre samarbeidspartnere som gjorde dette arrangementet mulig. En spesiell takk til senterleder ved Solsiden kjøpesenter; Heidi Steen.

Vi sees kanskje igjen på Solsiden neste år til samme tid?