UF Søndre Innherred hadde endelig møte igjen 19.03.24, og er oppe å går etter både lite møter, engasjement og Covid-19. Her møtte 24 stk. opp. Vi har nå konstituert nytt styre, fått en omvisning på Levanger sin nye og flotte Brannstasjon. Etter disse sakene fikk vi en briefing av Morten Mørkved fra Politiet i Levanger og Verdal om dette med Deres lokaler på Verdal og om hvordan framtiden blir med kontorer på Levanger og Verdal, blir det på begge plassene igjen slik det var før 2014. Det ble servert kaffe med tilbehør samt stor oppslutning om loddsalg. Neste møte blir i Oktober. Men vi treffes på Stand på Martnan i Levanger til sommeren.

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Jonas H Nordbakk, Ambulansetjenesten i Levanger.
Nesteleder: Torstein Hansen, Innsatsleder i Politiet for Levanger og Verdal.
Styremedlem: Ove Brattaker, Brann og Redning i Levanger.
Kasserer/Varamedlem: Terje Fagerstad, Helse i Levanger.

For UF Søndre Innherred
Jonas H Nordbakk