På våren -08 reiste 28 UFere på tur til Vilnius i Litauen. Der besøkte vi utrykningstjenesten i byen. Jostein Engum i Larvik brannvesen og Delta har i flere år drevet prosjektarbeid i Litauen og Latvia, rettet mot branntjenesten der. Han har kontakter fra gulvet og helt opp i departementer. Det gjorde det enkelt å gjøre avtaler for besøk.

Det var ikke vanskelig å samle en reisegjeng siden mange av deltagerne hadde vært med på tilsvarende UF-tur året før. Den gang besøkte vi utrykningstjenesten i Latvia og alle kom fornøyde hjem med mange minner og hadde skaffet seg enda tettere kameratskap med UFere. Disse turene gir god effekt sånn sett.

Alle dager var det lagt opp til faglig innhold fra morgenen av. Vi besøkte en av byens politistasjoner og politiets alarm- og overvåkingssentral. I Litauen er de opptatt av samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler og er i gang med dette. Hos branndirektoratet fikk vi info om redningstjenestens organisering før vi ble tatt i mot på en brannstasjon som hadde spesialisert seg på høydeoppdrag.  Byens nye hovedambulansestasjon fikk også besøk en av dagene. Utstyret der ligger ikke på noen måte etter det vi har her hjemme.

Litauen er et billig land å gå og spise. Dermed ble det mange gode luncher og middager denne uka.  Mange av spisestedene ligger idyllisk til i historiske omgivelser. Litauen har en bloddryppende fortid og var underlagt Sovjet til et stykke inn på 90-tallet. Alle voksne i landet har opplevd dramatiske endringer. Vi besøkte palamentet som var sentralt under løsrivelsen fra Sovjet. Vi besøkte også KGB-museet hvor litauere ble avhørt, terrorisert og drept så seint som på 80-tallet. Det var dystert å være der.

Vi ble tatt godt i mot over alt. Branndirektoratet i Litauen stilte med buss med sjåfør til alle dagene, så vi ble fraktet fra dør til dør. Saulius Dziautas som er leder for alle organiserte brannmenn i Litauen var reiseleder hele uka sammen med en dyktig litauisk tolk. De loset oss gjennom mange dører og til spennende steder. Belmondas gamle industriområde, Trakai slott, Gariunai marked og et fantastisk landsted hvor vi var den siste kvelden. Der hadde brannmenn gjort klart mat og drikke og varmet opp badstua. For en kveld! Saulius Dziautas og en kollega spilte gitar og sang lokale viser mens vi nøt solnedgangen i idylliske omgivelser. Vi har et godt lokallag i UF Larvik og kjente det godt der vi satt på langbenkene. Enda bedre kamerater enn da vi dro, og noe å snakke om i mange år framover..

En hjertelig takk til UF Norge og andre firmaer/organisasjoner som bidro godt til at dette ble gjennomført.

Ref. Dag Sverre Ringsby - UF-Larvik