Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Ny nasjonal helse- og sykehusplan

På en pressekonferanse på Ringerike sykehus la helseminister Bent Høie fram en nasjonal helse- og sykehusplan som skal stake ut kursen for landets sykehus i årene framover. Den store diskusjonen i tiden før framleggelsen har vært Høies ønske om å fjerne akuttkirurgien fra lokalsykehusene.

– Vi skal ha en desentralisert struktur, fordi det er en del av løsningen. Vi skal ha en ryggrad av sykehus som sikrer beredskap og øyeblikkelig hjelp, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren nevner fire typer sykehus, som skal ha ulik kompetanse.

  • Regionsykehus - hovedsykehuset i regionen
  • Stort akuttsykehus - et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000
  • Akuttsykehus - skal ha minst akuttfunksjon innen indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi
  • Sykehus uten akuttfunksjoner

Og videre la helseministeren fram to scenarier for sykehusstrukturen fremover. Det ene bygger på forslaget om et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 for å beholde akuttkirurgi. Fem sykehus vil kunne bestå som akuttsykehus med minimum indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi, men dermed miste akuttkirurgien. Det er Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord.

Det andre scenariet bygger på at alle sykehus med akuttfunksjoner skal ha døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Da kan 10 sykehus miste akuttfunksjonen. Det er Odda, Lørdal, Nordfjord, Kongsberg, Elverum og de fem tidligere nevnte.

Les mer på NRK.no

Over 200 innspill til hovedseter i de nye politidistriktene

Tirsdag gikk høringsfristen ut for politiets nye hovedseter. Politidirektoratet (POD) fikk inn en stor mengde svar.

5. oktober la POD fram forslaget til hovedseter i de nye politidistriktene.                        

Forslaget ble sendt ut på bred høring til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

Fristen var satt til tirsdag 17. november, og i dag la POD ut høringssvarene. De var det mange av. Over 200 svar kom inn før fristens utløp.                        

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD i en pressemelding. Les mer på Politiforum sine nettsider.

Volvo XC90 blir ambulanse

Volvos første steg inn i merkets nye generasjon ble tatt med XC90, en bil som hylles flere steder i verden og blant annet er kåret til årets tjenestebil i Tyskland, skriver MSN Motor

XC90 er for dyr til å være en vanlig tjenestebil for det svenske markedet, men snart kommer den til å bli en vanlig tjenestebil for landets helter. En bil du forhåpentligvis slipper å reise, nemlig en ambulanse.

De vanligste ambulansene er per i dag bygd på Volvo V70 eller XC70, men modellfamilien skal snart erstattes av nye V90 som kommer til å bli presentert til våren.

Les mer på Ambulanseforum.no...

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) skifter navn

– Vi skal være det naturlige valget for alle som jobber med prehospitale tjenester i Norge. Det sier den gjenvalgte lederen for Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Under landsmøtet 16. november vedtok landets største yrkesorganisasjon for ambulansepersonell å bytte navn og logo.
– Vi satser friskt for fremtiden. Nytt navn og ny logo skal gjøre forbundet enda synligere og enda lettere å identifisere seg med for landets ambulansepersonell, sier han.

Les mer på Ambulanseforbundet i Delta sine nettsider...

ambulanseforbundet

Foreslår å dele ambulansetjenesten

Sykehuset Telemark og Sykehuset Vestfold planlegger å splitte ambulansetjenestene, slik at sykehusene får ansvar for hver sine tjenester, melder NRK.

Sykehuset Vestfold skal drifte alarmsentralen AMK, mens Sykehuset Telemark får ansvar for pasientreisene.

Prehospital klinikk har vært en felles klinikk for Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold siden 2004. Nå mener Bess Frøyshov, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark at den akuttmedisinske beredskapen vil bli styrket dersom klinikken deles mellom sykehusene.

– Vi tror at pasienten får et bedre tilbud ved at vi deler den prehospitale tjenesten. Da vil sykehusene få bedre styring og kontroll over de ressursene vi har, sier Frøyshov. Hun mener også at en splittelse vil gjøre det enklere å få til et enda bedre samarbeid med kommunene – noe som blir viktigere og viktigere. Les mer på Ambulanseforum.no

BMW 520d blir ny patruljebil til politiet

BMW 520d blir ny patruljebil og BMW X5 beholder jobben som ressursbil, når politiet får nye politibiler fra 2016.

Politiet har signert nye avtaler for politibiler fra 2016-2020. BMW 520d xDrive Touring erstatter Volkswagen Passat.

 

Disse bilene skal politiet kjøre framover.

Liten patruljebil: BMW 520d xDrive Touring.

Stor patruljebil: Mercedes Benz Vito.

Ressurskjøretøy: BMW X5 30d xDrive.

Transportkjøretøy: Mercedes Benz Sprinter.

Hundebil: Volvo XC70. Avtalen ble kjent på Politiforum tidligere i høst.

 

At BMW blir valget vil nok av flere komme som en overraskelse. Volkswagen vrakes etter flere år i norsk polititjeneste, mens en av favorittene, svenske Volvo XC70, heller ikke blir den nye patruljebilen. Mercedes Benz Vito er allerede i dag maje og vil fortsette som dette i årene som kommer.

Les mer på Politiforum.no