Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Dette er de nye hovedsetene i Politiet

Politiets nye hovedseter er nå utpekt. Det ble gjort to endringer fra Politidirektoratets (POD) opprinnelige forslag.

Ski ble hovedsete i Øst politidistrikt, mens Tønsberg ble hovedsete i Sør-Øst politidistrikt, melder POD i en pressemelding.                        

Dermed ble Drammen og Sarpsborg vraket. Dette blir dermed de nye politidistriktene:

Finnmark PD: Kirkenes

Troms PD: Tromsø

Nordland PD: Bodø

Trøndelag PD: Trondheim

Møre og Romsdal PD: Ålesund

Vest PD: Bergen

Sør-Vest PD: Stavanger

Agder PD: Kristiansand

Sør-Øst PD: Tønsberg

Oslo PD: Oslo

Øst PD: Ski

Innlandet PD: Hamar    

                    

Takker for innspill

- Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger. Jeg vil takke alle som har bidratt med gode høringsinnspill. Vi har vurdert samtlige grundig og systematisk. Høringsrunden har bidratt til bedre og mer        velfunderte beslutninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i pressemeldingen.                        

Han uttrykker forståelse for skuffelse over de endelige beslutningene.

- Det er stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge – både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet. Jeg er likevel trygg på at vi har tatt riktige beslutninger.        Totalt sett mener jeg dette gir de nye distriktene beste mulige arbeidsbetingelser for å levere gode polititjenester der folk trenger oss, sier Humlegård. Les mer på Politiforum.no

Politiets fire nye biler er klare

Fredag signerte politiet avtalene med BMW og Mercedes-Benz. Dermed er det ingen vei tilbake for verken politiet eller leverandørene  – BMW 520d er offisielt klar som liten patruljebil, BMW X5 som ressursbil, Mercedes-Benz Vito som stor patruljebil og Mercedes-Benz Sprinter som transportkjøretøy.                        

– Det vi har fått nå er kvalitet. Det gir motivasjon til de ansatte og kanskje noen vil holde seg lenger i tjenesten, sier Martin Kristiansen, politimann i Romerike politidistrikt. Han og kollega Frank Muri har vært med å testkjøre BMW X5, og fortalte om sine erfaringer da Politidirektoratet og Politiets Fellestjenester viste fram bilene sammen med leverandørene BMW Norge og Bertel O. Steen. X5 og Vito er allerede på veien. Nå starter jobben med å utstyre BMW 520d, slik at også den kan komme i tjeneste raskest mulig. Les mer på Politiforum.no

Akuttutvalget foreslår nasjonale responstider

Akuttutvalget foreslår nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter avhengig av befolkningsgrunnlag. Ambulanseforbundet i Delta er fornøyd: Et skritt i riktig retning.        

Erik Kollerud

‑ Dette er en sak som Delta har sloss for i mange år. Det er livsviktig for pasientene og bra for de ansatte, sier Delta-leder Erik Kollerud.

 

 

 

 

Et skritt i riktig retning

– Vi er fornøyd med at det foreslås innført nasjonale responstider. Det er et krav Ambulanseforbundet og Delta har fremmet lenge. Dette er et skritt i riktig retning, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet.

Utvalget foreslår at responstider blir en kvalitetsindikator. Utvalget foreslår likevel ikke forskriftsfesting.

Ola Yttre

‑ Det er uansett en viktig formalisering, mener Yttre, som ønsker å se noe nærmere på de foreslåtte kriteriene for ulike responstider.

 

 

 

 

Akuttutvalget fremla sin innstilling fredag ettermiddag.

Utvalget ble oppnevnt høsten 2013 med oppdrag å utrede den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus og de frivilliges rolle i akuttberedskapen. Utvalget har vært ledet av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider.

Færre og større brann- og redningsvesen

DSB oversendte i dag et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Departementet anbefales å gi sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver.

Brann- og redningsvesenene er en svært viktig ressurs for det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet. Brannsikkerhet er et kommunalt ansvar, noe som innebærer at kommunen plikter å stille de midler som trengs for gjennomføring av lovens bestemmelse, til rådighet for brann- og redningsvesenet.

Mange kommuner ikke har økonomisk evne til å bygge ut et fullgodt brann- og redningsvesen. Dermed oppstår forskjeller i organisering, kvalitet, effektivitet, kapasitet og evnen til å forebygge og håndtere branner. Utfordringene har siden 1970 vært forsøkt løst gjennom en lovfestet plikt for kommunene til å samarbeide om lovpålagte brannverntiltak. Når vi i 2015 fremdeles ikke har oppnådd tilstrekkelig grad av samarbeid, anses det imidlertid nødvendig med sterkere grad av statlig styring, gjennom etablering av robuste regionale brann- og redningsvesen. Les mer på DSB.no

Nå kommer de hvite ambulansene

Om nøyaktig ei uke settes fem hvite syketransportbiler i drift i Salten. Bilene skal sørge for transport av sengeliggende pasienter. 

– Men det er stor forskjell på de ordinære gule ambulansene, og på de nye hvite bilene. En gul ambulanse har akuttbredskap og høyt kvalifisert personell. Vi er mer som en avansert drosje. Vi henter pasienter som av forskjellige årsaker må ligge, frakter pasienter som skrives ut av sykehuset og skal i institusjon eller hjem, sier Leif Lindstrøm i Nordland Personbefordring. 

Nordland Personbefordring skal drifte pasienttransporten i Salten fra 1. desember. Helse Nord, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset la ut anbudet på ny syketransport i hele fylket. Men foreløpig er det bare i Salten vi får se de nye hvite bilene.

Les mer: Nå kommer de hvite ambulansene

Vil styrke ambulansetjenesten

I en egen pressemelding i forbindelse med lanseringen av Nasjonal helse- og sykehusplan står det at ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen.

Les også: «Ambulansetjenesten får større betydning enn før»

«Norge har svært gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Vi skal fortsette og utvikle disse tjenestene. Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for å styrke ambulansetjenesten.»

Les også: Ti sykehus kan miste akuttfunksjonen

Videre: 

– Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det samtidig gjøres en gjennomgang og styrking av bil-, båt- og luftambulansetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer på Ambulanseforum sine nettsider.