Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Ny og flott ambulansestasjon i Fredrikstad

De ansatte ved den nye ambulansestasjonen i Fredrikstad er glade for å ha fått større plass i et nytt og moderne bygg.
- Det er også en stor fordel at ambulansestasjonen er tilknyttet legevakt og helsehus, sier seksjonsleder Fredrik Westmark.

Ambulansestasjonen åpnet sommeren 2015 og er lokalisert i samme bygg som det nye Helsehuset i Fredrikstad. Ambulansestasjonen har fått egen inngang på baksiden av bygget. Fra stasjonen er det direkte adgang til legevakten i helsehuset.

Motiverende arbeidsmiljø

Delta-tillitsvalgt Lars Gustavsen forteller at stemningen på stasjonen er god og at de nye lokalene har bidratt til et godt arbeidsmiljø.

- Det er en liten drøm å jobbe her. Vi har langt flere kvadratmeter og det er nok plass til alle ansatte, sier han, og legger til at stasjonen er på hele 900 kvadratmeter.

De gamle lokalene hadde snaut 450 kvadratmeter.

Les mer: Ny og flott ambulansestasjon i Fredrikstad

Krever forskriftsfesting av nasjonale responstidskrav

Ambulanser kommer ikke frem i tide. Nå må de nasjonale responstidskravene forskriftsfestes, krever Ambulanseforbundet i Delta.

‑ Rask respons fra nødetatene er viktig for å sikre kvalitet og likeverdige tjenester for pasienter i hele landet, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet. Ambulanseforbundet mener at forskriftsfesting gjøre responstidkravene mer forpliktende og styrker pasientsikkerheten.

Torsdag 25. februar ble det offentliggjort nye tall om responstid for ambulanser. Tallene viser at ambulansene ikke klarer å innfri målene om responstid som Stortinget vedtok for 16 år siden.

– Ikke godt nok, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Næringsliv (DN).

‑ Det er bra at tallene fra kvalitetsindikatorsystemet fører til økt politisk oppmerksomhet om responstiden. Dette har Ambulanseforbundet kjempet for i mange år. Det er viktig at helseministeren nå gir klare direktiver til helseforetakene og at det tilføres tilstrekkelig med ressurser. Befolkningen må ha trygghet for at ambulansene kommer frem i tide, sier Yttre. Les mer på nettsidene til Ambulanseforbundet i Delta...

Ambulanseopprør i Hordaland

Ambulansepersonell, leger og politikere reagerer kraftig på manglende ambulanseberedskap i deler av Hordaland. Deltas Robert Bergersen Skaar mener at kuttene er brutale. Nå sier leger at situasjonen er dramatisk.

Bergens Tidende (BT) har omtalt en hendelse der en akutt syk pasient i Granvin måtte vente på ambulanser fra nabokommunene. Drøyt to uker tidligere fjernet Helse Bergen ambulansen som sto i beredskap i Granvin. Pasienten fikk legehjelp etter 29 minutter, men døde. Ifølge Helse Bergen er det uvisst om vedkommende kunne vært reddet med tidligere legetilsyn, skriver BT.

Trussel mot pasientsikkerheten

Deltas og Ambulanseforbundets Robert Bergersen Skaar mener kuttene i ambulansetjenesten er en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten.

Skaar mener at ambulansekuttene vil føre til dårligere kvalitet i pasientbehandlingen og ha negative konsekvenser for arbeidsmiljøet.

‑ Vi kommer til å følge denne saken tett. Vi gir ikke slipp. Ambulanseberedskapen må være forsvarlig. Publikum må trygghet for at kvalifisert ambulansepersonell kommer frem i tide, sier Skaar.

Reduksjonen i ambulansetilbudet sparer Helse Bergen for ti millioner kroner.

- Ambulansene i Hardanger er en del av beredskapen, og vi må akseptere at det har en kostnad. I Bergen kjører ambulansene hele tiden. Bilen i Granvin produserte beredskap mens den sto i ro. Det har også en verdi, sier Skaar til avisen.

Også ordfører Ingebjørg Winjum i Granvin og ordfører Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik er bekymret for ambulanseberedskapen i området. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...

På helsa løs i ambulansene

20 ambulansearbeidere møtte torsdag opp for å diskutere de vanskelige arbeidsforholdene i Narvik-regionen.

Stadig mer å gjøre og stadig mindre å gjøre det med. Det er følelsen som dominerer i ambulansetjenesten i nord.

Torsdag kom Deltas ambulansearbeidere i regionen sammen i Narvik for å lufte problemene. Sentralt sto en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Den trekker frem klare bekymringer for arbeidsmiljøet, og fremmer flere pålegg overfor Universitetssykehuset i Nord-Norge.

- Hvis ambulansestasjoner legges ned, kommer vi aldri til å akseptere at bemanningen på de gjenværende stasjonene forblir som i dag, sier tillitsvalgt ambulansearbeider i område 6, Yngve Pedersen. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...

Arbeidsgrupper ser på nye muligheter for ambulansepersonell

Ambulanseforbundet i Delta har satt ned to arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra hele landet.

Den ene gruppa skal jobbe med PLIVO (Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold), som er et samarbeid mellom nødetatene.

- Dette kom i gang i mai i fjor og handler om at ambulansepersonell nå skal gå inn og vurdere den potensielt farlige situasjonen og om det er riktig å gå inn i den, sier leder for Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Tidligere måtte ambulansepersonell vente på at politiet sikret skadestedet før de gikk inn i en uavklart situasjon.

- I gruppa skal vi diskutere hvordan vi på best mulig måte kan bli forberedt. Vi ønsker en fellesopplæring som gir oss kompetanse på slike situasjoner. Vi ønsker også å gå gjennom forsikringsordningene våre som følge av andre utfordringer i yrket. Les mer på Ambulanseforbundet.no

Sterke reaksjoner på Ambulansekutt - Nordlandssykehuset og Helse Bergen

Ambulanseforbundet i Delta og Delta har reagert sterkt på foreslåtte og vedtatte kutt i ambulansetjenestene ved både Nordlandssykehuset og Helse Bergen. Ambulansetillitsvalgte har markert seg i de aktuelle sakene. - Liv vil gå tapt, sier Yngve Jakobsen i Ambulanseforbundet i Delta.

– Det forundrer meg voldsomt at helseforetakene ikke følger tilrådningene fra helseministeren som har uttalt gang på gang at det skal satses på de prehospitale tjenestene,sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet tl NRK Nordland.

Hør Ambulanseforbundets leder Ola Yttre NRK radio distriktsnyheter: Innslag 5: Gjør det motsatte av det helseministeren krever        

Se og hør Ambulanseforbundets Yngve Jakobsen og Deltas May-Britt Allstrin i NRK radio distriktsnyheter: Innslag 1. Nye ambulanseplaner        

Nordlandssykehuset har vedtatt å kutte i ambulanseberedskapen, men nå møter de motstand blant politikere og fagfolk, i følge NRK Nordland.

Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider.