Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Ambulanseopprør i Hordaland

Ambulansepersonell, leger og politikere reagerer kraftig på manglende ambulanseberedskap i deler av Hordaland. Deltas Robert Bergersen Skaar mener at kuttene er brutale. Nå sier leger at situasjonen er dramatisk.

Bergens Tidende (BT) har omtalt en hendelse der en akutt syk pasient i Granvin måtte vente på ambulanser fra nabokommunene. Drøyt to uker tidligere fjernet Helse Bergen ambulansen som sto i beredskap i Granvin. Pasienten fikk legehjelp etter 29 minutter, men døde. Ifølge Helse Bergen er det uvisst om vedkommende kunne vært reddet med tidligere legetilsyn, skriver BT.

Trussel mot pasientsikkerheten

Deltas og Ambulanseforbundets Robert Bergersen Skaar mener kuttene i ambulansetjenesten er en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten.

Skaar mener at ambulansekuttene vil føre til dårligere kvalitet i pasientbehandlingen og ha negative konsekvenser for arbeidsmiljøet.

‑ Vi kommer til å følge denne saken tett. Vi gir ikke slipp. Ambulanseberedskapen må være forsvarlig. Publikum må trygghet for at kvalifisert ambulansepersonell kommer frem i tide, sier Skaar.

Reduksjonen i ambulansetilbudet sparer Helse Bergen for ti millioner kroner.

- Ambulansene i Hardanger er en del av beredskapen, og vi må akseptere at det har en kostnad. I Bergen kjører ambulansene hele tiden. Bilen i Granvin produserte beredskap mens den sto i ro. Det har også en verdi, sier Skaar til avisen.

Også ordfører Ingebjørg Winjum i Granvin og ordfører Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik er bekymret for ambulanseberedskapen i området. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...

På helsa løs i ambulansene

20 ambulansearbeidere møtte torsdag opp for å diskutere de vanskelige arbeidsforholdene i Narvik-regionen.

Stadig mer å gjøre og stadig mindre å gjøre det med. Det er følelsen som dominerer i ambulansetjenesten i nord.

Torsdag kom Deltas ambulansearbeidere i regionen sammen i Narvik for å lufte problemene. Sentralt sto en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Den trekker frem klare bekymringer for arbeidsmiljøet, og fremmer flere pålegg overfor Universitetssykehuset i Nord-Norge.

- Hvis ambulansestasjoner legges ned, kommer vi aldri til å akseptere at bemanningen på de gjenværende stasjonene forblir som i dag, sier tillitsvalgt ambulansearbeider i område 6, Yngve Pedersen. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...

Arbeidsgrupper ser på nye muligheter for ambulansepersonell

Ambulanseforbundet i Delta har satt ned to arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra hele landet.

Den ene gruppa skal jobbe med PLIVO (Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold), som er et samarbeid mellom nødetatene.

- Dette kom i gang i mai i fjor og handler om at ambulansepersonell nå skal gå inn og vurdere den potensielt farlige situasjonen og om det er riktig å gå inn i den, sier leder for Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Tidligere måtte ambulansepersonell vente på at politiet sikret skadestedet før de gikk inn i en uavklart situasjon.

- I gruppa skal vi diskutere hvordan vi på best mulig måte kan bli forberedt. Vi ønsker en fellesopplæring som gir oss kompetanse på slike situasjoner. Vi ønsker også å gå gjennom forsikringsordningene våre som følge av andre utfordringer i yrket. Les mer på Ambulanseforbundet.no

Sterke reaksjoner på Ambulansekutt - Nordlandssykehuset og Helse Bergen

Ambulanseforbundet i Delta og Delta har reagert sterkt på foreslåtte og vedtatte kutt i ambulansetjenestene ved både Nordlandssykehuset og Helse Bergen. Ambulansetillitsvalgte har markert seg i de aktuelle sakene. - Liv vil gå tapt, sier Yngve Jakobsen i Ambulanseforbundet i Delta.

– Det forundrer meg voldsomt at helseforetakene ikke følger tilrådningene fra helseministeren som har uttalt gang på gang at det skal satses på de prehospitale tjenestene,sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet tl NRK Nordland.

Hør Ambulanseforbundets leder Ola Yttre NRK radio distriktsnyheter: Innslag 5: Gjør det motsatte av det helseministeren krever        

Se og hør Ambulanseforbundets Yngve Jakobsen og Deltas May-Britt Allstrin i NRK radio distriktsnyheter: Innslag 1. Nye ambulanseplaner        

Nordlandssykehuset har vedtatt å kutte i ambulanseberedskapen, men nå møter de motstand blant politikere og fagfolk, i følge NRK Nordland.

Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider.

Dette er de nye hovedsetene i Politiet

Politiets nye hovedseter er nå utpekt. Det ble gjort to endringer fra Politidirektoratets (POD) opprinnelige forslag.

Ski ble hovedsete i Øst politidistrikt, mens Tønsberg ble hovedsete i Sør-Øst politidistrikt, melder POD i en pressemelding.                        

Dermed ble Drammen og Sarpsborg vraket. Dette blir dermed de nye politidistriktene:

Finnmark PD: Kirkenes

Troms PD: Tromsø

Nordland PD: Bodø

Trøndelag PD: Trondheim

Møre og Romsdal PD: Ålesund

Vest PD: Bergen

Sør-Vest PD: Stavanger

Agder PD: Kristiansand

Sør-Øst PD: Tønsberg

Oslo PD: Oslo

Øst PD: Ski

Innlandet PD: Hamar    

                    

Takker for innspill

- Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger. Jeg vil takke alle som har bidratt med gode høringsinnspill. Vi har vurdert samtlige grundig og systematisk. Høringsrunden har bidratt til bedre og mer        velfunderte beslutninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i pressemeldingen.                        

Han uttrykker forståelse for skuffelse over de endelige beslutningene.

- Det er stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge – både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet. Jeg er likevel trygg på at vi har tatt riktige beslutninger.        Totalt sett mener jeg dette gir de nye distriktene beste mulige arbeidsbetingelser for å levere gode polititjenester der folk trenger oss, sier Humlegård. Les mer på Politiforum.no

Politiets fire nye biler er klare

Fredag signerte politiet avtalene med BMW og Mercedes-Benz. Dermed er det ingen vei tilbake for verken politiet eller leverandørene  – BMW 520d er offisielt klar som liten patruljebil, BMW X5 som ressursbil, Mercedes-Benz Vito som stor patruljebil og Mercedes-Benz Sprinter som transportkjøretøy.                        

– Det vi har fått nå er kvalitet. Det gir motivasjon til de ansatte og kanskje noen vil holde seg lenger i tjenesten, sier Martin Kristiansen, politimann i Romerike politidistrikt. Han og kollega Frank Muri har vært med å testkjøre BMW X5, og fortalte om sine erfaringer da Politidirektoratet og Politiets Fellestjenester viste fram bilene sammen med leverandørene BMW Norge og Bertel O. Steen. X5 og Vito er allerede på veien. Nå starter jobben med å utstyre BMW 520d, slik at også den kan komme i tjeneste raskest mulig. Les mer på Politiforum.no