Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Krever bedre forsikringsdekning for ambulansepersonell

YS Spekter vil ha bedret forsikringsdekning og risikotillegg for ambulansepersonell. Årsaken er dokumentert økt risiko for ambulansepersonell.

Deltas medlemmer innenfor ambulansetjenesten, opplever stadig større risiko knyttet til ambulanseoppdrag. En spørreundersøkelse utført blant medlemmene i Ambulanseforbundet i Delta viser at 47 prosent er blitt utsatt for vold eller trusler de siste 12 måneder. 

En kartlegging av hvilke forsikringsordninger som gjelder for ambulansepersonell når de er ute på oppdrag viser variasjoner fra en utbetaling på 10-15 G opp til 70 G ved ulykker som medfører invaliditet eller død. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...

Norsk og svensk nødnett skal kobles sammen

Norges landsdekkende nødnett skal kobles sammen med det svenske Rakel-nettet. Samarbeidet skal styrke og forenkle arbeidet ved kriser og ulykker, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Sammenkobling av nødnettene bidrar til at brukere fra blant annet politi, brannvesen og helsetjenesten i både Sverige og Norge får mulighet til å ta med seg radioterminalen ved innsats i nabolandet og kan kommunisere sammen.

– Vi står ovenfor internasjonale utfordringer hvor samarbeid er viktig for å forebygge og håndtere kriminalitet og andre hendelser. Ved å legge til rette for god kommunikasjon letter vi samarbeidet med Sverige og øker beredskapen i grenseområdene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet fredag. Les mer på Brannmannen.no...

Nå kommer superbrannbilene...

I løpet av året skal hele 37 splitter nye «standard» hitech brannbiler leveres rundt i Norge. Samtidig kritiseres norske kommuner å kaste bort millioner av kroner på sære spesialkrav som gjør brannbilene langt dyrere enn de trenger å være.

Bilene får blant annet et infrarødt kamera i front, som kan «lese» brannen og gjøre mannskapet i stand å styre vannkanonene og følge med på en skjerm inni bilen. Her  kan de se hvordan varmen utvikler seg hvis det er vanskelig å få med seg hvor det ulmer eller hvordan brannen går. Dette skal gjøre bilene spesielt godt egnet til tunnelbranner.

De 37 kjøretøyene som skal deles ut til brannvesen senere i år er nå satt i produksjon. 12 av disse er store brannbiler. Og for første gang i brannvesenets historie bygges disse 12 bilene etter felles spesifikasjoner som en prosjektgruppe har definert som «fremtidens brannbil». Les mer på VG.no...

RESPONSTID MÅ FORSKRIFTSFESTES

Delta og Ambulanseforbundet har gitt sitt høringssvar til NOU 2015:17 Først og fremst.

- Dette er en viktig høring hvor vi har vektlagt betydningen av at responstidene bør forskriftsfestes. Vi krever også at nye kompetansekrav til ambulansepersonellet bør følges opp i utdanningssystemet.

Dette sier Ola Yttre, leder av Ambulanseforbundet i Delta.

Han støtter behovet for mer forpliktende avtaler mellom kommuner og helseforetak for å ivareta en rask og helhetlig behandlingskjede. Yttre mener høringen Først og fremst, som er ledet av tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen, ivaretar trendene og utviklingstrekkene og gir gode svar på disse. Les mer på Ambulanse.no...

Ny og flott ambulansestasjon i Fredrikstad

De ansatte ved den nye ambulansestasjonen i Fredrikstad er glade for å ha fått større plass i et nytt og moderne bygg.
- Det er også en stor fordel at ambulansestasjonen er tilknyttet legevakt og helsehus, sier seksjonsleder Fredrik Westmark.

Ambulansestasjonen åpnet sommeren 2015 og er lokalisert i samme bygg som det nye Helsehuset i Fredrikstad. Ambulansestasjonen har fått egen inngang på baksiden av bygget. Fra stasjonen er det direkte adgang til legevakten i helsehuset.

Motiverende arbeidsmiljø

Delta-tillitsvalgt Lars Gustavsen forteller at stemningen på stasjonen er god og at de nye lokalene har bidratt til et godt arbeidsmiljø.

- Det er en liten drøm å jobbe her. Vi har langt flere kvadratmeter og det er nok plass til alle ansatte, sier han, og legger til at stasjonen er på hele 900 kvadratmeter.

De gamle lokalene hadde snaut 450 kvadratmeter.

Les mer: Ny og flott ambulansestasjon i Fredrikstad

Krever forskriftsfesting av nasjonale responstidskrav

Ambulanser kommer ikke frem i tide. Nå må de nasjonale responstidskravene forskriftsfestes, krever Ambulanseforbundet i Delta.

‑ Rask respons fra nødetatene er viktig for å sikre kvalitet og likeverdige tjenester for pasienter i hele landet, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet. Ambulanseforbundet mener at forskriftsfesting gjøre responstidkravene mer forpliktende og styrker pasientsikkerheten.

Torsdag 25. februar ble det offentliggjort nye tall om responstid for ambulanser. Tallene viser at ambulansene ikke klarer å innfri målene om responstid som Stortinget vedtok for 16 år siden.

– Ikke godt nok, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Næringsliv (DN).

‑ Det er bra at tallene fra kvalitetsindikatorsystemet fører til økt politisk oppmerksomhet om responstiden. Dette har Ambulanseforbundet kjempet for i mange år. Det er viktig at helseministeren nå gir klare direktiver til helseforetakene og at det tilføres tilstrekkelig med ressurser. Befolkningen må ha trygghet for at ambulansene kommer frem i tide, sier Yttre. Les mer på nettsidene til Ambulanseforbundet i Delta...