Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Nærmer oss et Nasjonalt beredskapssenter

– Den klare anbefalingen er Taraldrud, sa justisminister Anders Anundsen til NRK etter at regjeringen hadde besluttet å legge det nasjonale beredskapssenteret til Taraldrud i Ski kommune.

Lokaliseringsdebatten har pågått helt siden politiets helikoptertjeneste ble etablert på Gardermoen i 2003, og politiet uttrykte ønske om å flytte basen for politihelikopteret nærmere Oslo. Det nye beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste, skriver NRK.

– Dette er et stort prosjekt, men hvis alt går etter planen bør vi være i stand til å åpne i 2020-2021, sier justisminister Anders Anundsen. Les mer på Politiets Fellesforbund sine nettsider...

Maktkamp mellom politiet og forsvaret

– I fredstid på norsk jord må politiet ha kommandoen, og vi må aldri komme i en situasjon der det blir tvil om det, sier Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av at Riksrevisjonen rettet et kritisk søkelys på "svært alvorlige mangler" i samarbeidet mellom Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

VG har tidligere skrevet om konfliken mellom politiet og Forsvaret, som dypest sett handler om grensene for Forsvarets bruk av makt mot egne innbyggere, og i år førte til at den store årlige fellesøvelsen Gemini måtte deles i to separate øvelser.

Det såkalte Sårbarhetsutvalget har også foreslått at Forsvaret skal ha ansvar for terrobekjempelse til sjøs.

– Vi kom opp med tre alternativer: Et rent politi-ansvar for terrorbekjempelse til havs, et hvor Forsvaret skulle ta ansvaret, og en mellomløsning som klargjør at det er Forsvaret som har de største ressursene, fartøyene, flyene og helikoptrene som må brukes, men at politimesteren har myndigheten til å kunne stoppe en operasjon underveis, forklarer Arne Røksund, eks-admiralen som ledet arbeidsgruppen, til VG. Les mer på Politiets Fellesforbund sine nettsider...

Vold og trusler mot ambulansepersonell - ett økende problem

Vold og trusler mot ambulansepersonell skjer stadig oftere. Det er et økende globalt problem og som også rammer ambulansepersonell i Norge.

Liv Tørres, direktør ved Nobels fredssenter, innledet seminaret som Røde Kors arrangerte om vold og trusler mot ambulansepersonell i Sverige og Norge som ble holdt 10. november på Nobels fredssenter.
- Vi lever i en verden hvor konfliktbildet ser annerledes ut. Det er et komplekst bilde hvor vi har konflikter på andre områder. Vi har konflikter mellom øst og vest, religiøse konflikter, konflikter hvor regionale aktører kjemper lagvis, eksempelvis som i Syria. Vi opplever nå også angrep på folkeretten hvor normsystemet som er laget for krigføring er under angrep. Nå er også Røde Kors og Røde halvmåne selv skyteskive, og humanitærretten er derfor under angrep, sier Tørres.

Les mer: Vold og trusler mot ambulansepersonell - ett økende problem

«Ambulansetensta til Helse Førde er ikkje berekraftig»

Tenesta blir stadig dyrare og helseføretaket strevar med å rekruttere til dei minste stasjonane. Dermed kan det vere duka for nye rundar om framtida til ein del av ambulansestasjonane i Sogn og Fjordane.

Nye krav og strengare arbeidstidsordningar har ført til titals fleire tilsette i ambulansetenesta dei seinare åra, likevel er det krevjande å rekruttere til ambulansestasjonar som har få oppdrag.

Administrerande direktør Jon Bolstad fryktar utgiftsveksten går utover andre viktige sjukehusoppgåver.

– Vi brukar mykje ressursar på beredskap i Sogn og Fjordane, og det har auka mykje dei siste åra. Vi kan ikkje kome i ein situasjon der ein brukar ein uforholdsmessig stor del på beredskap, slik at det går ut over andre tenester.

For to år sidan foreslo administrasjonen i Helse Førde å redusere talet på ambulansestasjonar . Den gongen fekk dei ikkje gjennomslag i styret. Les mer på Nrk Sogn og Fjordane...

 

 

Norsk Luftambulanse AS skal drive alle legehelikopterbasene i Norge fra 2018

luftambulanseDRØBAK 30. juni 2016. Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) er tildelt kontrakten for drift av de tolv legehelikopterbasene i landet. Det ble kunngjort av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS torsdag kveld.

Kontrakten starter 1. juni 2018, og løper i seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Norsk Luftambulanse AS vant anbudet i konkurranse med tre andre operatører.

– Vi er utrolig glade for å ha fått tildelt denne kontrakten, og er svært ydmyke over oppgaven vi nå står ovenfor. Det blir krevende, men vi vet også at vi har den nødvendige kompetansen og ressursene som kreves. Vi vet at vi har konkurrert mot tre dyktige operatører i denne anbudsrunden.

– I dag er det en gledens dag for oss, og i morgen starter arbeidet med implementering. Vi ser frem til å samarbeide med Luftambulansetjenesten ANS slik at vi i felleskap kan styrke luftambulansetilbudet til pasientene, sier Lars Kobberstad, konstituert administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS. Les mer på Norsk Luftambulanse sine nettsider…

 

 

Åtte av ti setter i gang HLR

Midt-Norge er i Europa-toppen på hjerte- og lungeredning. Det redder liv.

 

Når en person får hjertestans har en person startet med hjerte- og lungeredning (HLR) før ambulansen kommer i åtte av ti tilfeller i Midt-Norge. Det gjør at Midt-Norge er på landstoppen, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

- Midt-Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder å sette i gang hjerte- og lungeredning. Dette er et høyt tall internasjonalt og best i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

- Forskjellen mellom liv og død

42 prosent av personene som blir gitt HLR får tilbake hjerterytmen.

- Det betyr forskjellen mellom liv og død. Sjansen for å overleve reduseres for hvert minutt hvis man ikke gjør noe. Det er derfor viktig at personer starter med HLR. Det øker sjansen for å overleve betraktelig, sier Guldvog.

Helsedirektøren mener nordmenn er flinke til å ringe nødnumrene og får veiledning fra dem.

- Tross store distanser i Norge så ligger vi godt an fordi at det er mange som tar ansvar i slike situasjoner. Flertallet starter effektiv HLR før ambulansen er på stedet, sier han.

Les mer på Adressa.no