Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Foreslår å dele ambulansetjenesten

Sykehuset Telemark og Sykehuset Vestfold planlegger å splitte ambulansetjenestene, slik at sykehusene får ansvar for hver sine tjenester, melder NRK.

Sykehuset Vestfold skal drifte alarmsentralen AMK, mens Sykehuset Telemark får ansvar for pasientreisene.

Prehospital klinikk har vært en felles klinikk for Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold siden 2004. Nå mener Bess Frøyshov, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark at den akuttmedisinske beredskapen vil bli styrket dersom klinikken deles mellom sykehusene.

– Vi tror at pasienten får et bedre tilbud ved at vi deler den prehospitale tjenesten. Da vil sykehusene få bedre styring og kontroll over de ressursene vi har, sier Frøyshov. Hun mener også at en splittelse vil gjøre det enklere å få til et enda bedre samarbeid med kommunene – noe som blir viktigere og viktigere. Les mer på Ambulanseforum.no