Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Første felles styremøte for Ambulanseforbundet og Brannforbundet

11.–13. juni var de to blålysorganisasjonene i Delta samlet til felles styremøte for første gang. Dette for å drøfte felles utfordringer og for å samarbeide tettere.

– Det skjer mye innen brann og ambulanse, og vi ønsket å ha en felles samling for å ta opp en del temaer innen beredskap og arbeidsfordeling. Det er liten tvil om at arbeidsoppgavene krysser hverandre, sier leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Begge yrkesorganisasjonene har felles utfordringer som de ønsker å løse. Les mer på Ambulanse.no...