eCall er et nytt nødanropssystem for varsling av trafikkulykker, og skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018. Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett med opplysninger om ulykken - som tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet til alarmsentralen - samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. -Dette er positivt og vil gi nødstedte raskere og bedre hjelp ved bilulykker, sier Terje Surdal, daglig leder ved Alarmsentral Brann Øst AS og leder av 110-forum, til KS Bedrift. Les mer...