Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.

Skal gi et bedre politi

Politiet gikk fra 27 til 12 politidistrikter 1. januar 2016. De nye distriktene er i gang med et langsiktig utviklingsarbeid. Stortinget ga politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering (lensmannskontorer og politistasjoner og geografiske driftsenheter), og gjøre endringer som sikrer et bedre politi. Dette skal bidra til at mer av politiets ressurser brukes på en operativ og tilstedeværende polititjeneste i lokalsamfunn over hele landet.

Åpen og involverende prosess

Arbeidet med å finne gode lokale løsninger har pågått utover høsten 2016 og vinteren 2017. For å sikre et godt resultat, har politidistriktene lagt til rette for en åpen og involverende prosess med kommunene og tjenestemannsorganisasjonene. Les mer på politiet.no...