Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Nærmer oss et Nasjonalt beredskapssenter

– Den klare anbefalingen er Taraldrud, sa justisminister Anders Anundsen til NRK etter at regjeringen hadde besluttet å legge det nasjonale beredskapssenteret til Taraldrud i Ski kommune.

Lokaliseringsdebatten har pågått helt siden politiets helikoptertjeneste ble etablert på Gardermoen i 2003, og politiet uttrykte ønske om å flytte basen for politihelikopteret nærmere Oslo. Det nye beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste, skriver NRK.

– Dette er et stort prosjekt, men hvis alt går etter planen bør vi være i stand til å åpne i 2020-2021, sier justisminister Anders Anundsen. Les mer på Politiets Fellesforbund sine nettsider...