Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Maktkamp mellom politiet og forsvaret

– I fredstid på norsk jord må politiet ha kommandoen, og vi må aldri komme i en situasjon der det blir tvil om det, sier Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av at Riksrevisjonen rettet et kritisk søkelys på "svært alvorlige mangler" i samarbeidet mellom Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

VG har tidligere skrevet om konfliken mellom politiet og Forsvaret, som dypest sett handler om grensene for Forsvarets bruk av makt mot egne innbyggere, og i år førte til at den store årlige fellesøvelsen Gemini måtte deles i to separate øvelser.

Det såkalte Sårbarhetsutvalget har også foreslått at Forsvaret skal ha ansvar for terrobekjempelse til sjøs.

– Vi kom opp med tre alternativer: Et rent politi-ansvar for terrorbekjempelse til havs, et hvor Forsvaret skulle ta ansvaret, og en mellomløsning som klargjør at det er Forsvaret som har de største ressursene, fartøyene, flyene og helikoptrene som må brukes, men at politimesteren har myndigheten til å kunne stoppe en operasjon underveis, forklarer Arne Røksund, eks-admiralen som ledet arbeidsgruppen, til VG. Les mer på Politiets Fellesforbund sine nettsider...