Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Vold og trusler mot ambulansepersonell - ett økende problem

Vold og trusler mot ambulansepersonell skjer stadig oftere. Det er et økende globalt problem og som også rammer ambulansepersonell i Norge.

Liv Tørres, direktør ved Nobels fredssenter, innledet seminaret som Røde Kors arrangerte om vold og trusler mot ambulansepersonell i Sverige og Norge som ble holdt 10. november på Nobels fredssenter.
- Vi lever i en verden hvor konfliktbildet ser annerledes ut. Det er et komplekst bilde hvor vi har konflikter på andre områder. Vi har konflikter mellom øst og vest, religiøse konflikter, konflikter hvor regionale aktører kjemper lagvis, eksempelvis som i Syria. Vi opplever nå også angrep på folkeretten hvor normsystemet som er laget for krigføring er under angrep. Nå er også Røde Kors og Røde halvmåne selv skyteskive, og humanitærretten er derfor under angrep, sier Tørres.

Et økende problem i Norden

Janne Kautto, formann i Svensk forening for ambulansesykepleiere, forteller om et stadig tøffere klima i Sverige. Risikoen som ambulansepersonell møter er både rus og psykiatri. Også unge menn er ansett som en risikogruppe. På den andre siden er det kriminelle gjenger. Per i dag er det 53 områder i Sverige som politiet ikke vil gå inn i. Terror er også en trussel. I 2010 skjedde det et selvmordsangrep, noe man ikke var forberedt på å håndtere. Fremdeles mener han at Sverige ikke er godt nok forberedt dersom noe lignende skulle skjedd igjen, selv om innenriksministeren i år har tatt initiativ til et møte for å ta tak i dette. 
- Vi venter fremdeles på resultatet. I 2015 hadde vi 386 registrerte angrep på ambulanser. Det gir uro og flere som slutter og flere sykmelder seg, sier Kautto.


- Vold og trusler er kommet tettere på. Det har skjedd en markant økning av vold mot offentlig ansatte fra 2014 til 2015 på 21 prosent. Det er en stor økning, sier Poul Erik Therkelsen, head of Development and Quality i Falck Danmark. Han melder om et samfunn i endring, hvor rus og psykiatri selvsagt er et problem, men at det også er utfordringer med innvandring. Det kreves kompetanse om kulturelle forskjeller hos ambulansepersonell. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...