Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Krever bedre forsikringsdekning for ambulansepersonell

YS Spekter vil ha bedret forsikringsdekning og risikotillegg for ambulansepersonell. Årsaken er dokumentert økt risiko for ambulansepersonell.

Deltas medlemmer innenfor ambulansetjenesten, opplever stadig større risiko knyttet til ambulanseoppdrag. En spørreundersøkelse utført blant medlemmene i Ambulanseforbundet i Delta viser at 47 prosent er blitt utsatt for vold eller trusler de siste 12 måneder. 

En kartlegging av hvilke forsikringsordninger som gjelder for ambulansepersonell når de er ute på oppdrag viser variasjoner fra en utbetaling på 10-15 G opp til 70 G ved ulykker som medfører invaliditet eller død. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...