Norsk og svensk nødnett skal kobles sammen

Norges landsdekkende nødnett skal kobles sammen med det svenske Rakel-nettet. Samarbeidet skal styrke og forenkle arbeidet ved kriser og ulykker, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Sammenkobling av nødnettene bidrar til at brukere fra blant annet politi, brannvesen og helsetjenesten i både Sverige og Norge får mulighet til å ta med seg radioterminalen ved innsats i nabolandet og kan kommunisere sammen.

– Vi står ovenfor internasjonale utfordringer hvor samarbeid er viktig for å forebygge og håndtere kriminalitet og andre hendelser. Ved å legge til rette for god kommunikasjon letter vi samarbeidet med Sverige og øker beredskapen i grenseområdene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet fredag. Les mer på Brannmannen.no...