Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

RESPONSTID MÅ FORSKRIFTSFESTES

Delta og Ambulanseforbundet har gitt sitt høringssvar til NOU 2015:17 Først og fremst.

- Dette er en viktig høring hvor vi har vektlagt betydningen av at responstidene bør forskriftsfestes. Vi krever også at nye kompetansekrav til ambulansepersonellet bør følges opp i utdanningssystemet.

Dette sier Ola Yttre, leder av Ambulanseforbundet i Delta.

Han støtter behovet for mer forpliktende avtaler mellom kommuner og helseforetak for å ivareta en rask og helhetlig behandlingskjede. Yttre mener høringen Først og fremst, som er ledet av tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen, ivaretar trendene og utviklingstrekkene og gir gode svar på disse. Les mer på Ambulanse.no...