Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Krever forskriftsfesting av nasjonale responstidskrav

Ambulanser kommer ikke frem i tide. Nå må de nasjonale responstidskravene forskriftsfestes, krever Ambulanseforbundet i Delta.

‑ Rask respons fra nødetatene er viktig for å sikre kvalitet og likeverdige tjenester for pasienter i hele landet, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet. Ambulanseforbundet mener at forskriftsfesting gjøre responstidkravene mer forpliktende og styrker pasientsikkerheten.

Torsdag 25. februar ble det offentliggjort nye tall om responstid for ambulanser. Tallene viser at ambulansene ikke klarer å innfri målene om responstid som Stortinget vedtok for 16 år siden.

– Ikke godt nok, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Næringsliv (DN).

‑ Det er bra at tallene fra kvalitetsindikatorsystemet fører til økt politisk oppmerksomhet om responstiden. Dette har Ambulanseforbundet kjempet for i mange år. Det er viktig at helseministeren nå gir klare direktiver til helseforetakene og at det tilføres tilstrekkelig med ressurser. Befolkningen må ha trygghet for at ambulansene kommer frem i tide, sier Yttre. Les mer på nettsidene til Ambulanseforbundet i Delta...