Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

På helsa løs i ambulansene

20 ambulansearbeidere møtte torsdag opp for å diskutere de vanskelige arbeidsforholdene i Narvik-regionen.

Stadig mer å gjøre og stadig mindre å gjøre det med. Det er følelsen som dominerer i ambulansetjenesten i nord.

Torsdag kom Deltas ambulansearbeidere i regionen sammen i Narvik for å lufte problemene. Sentralt sto en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Den trekker frem klare bekymringer for arbeidsmiljøet, og fremmer flere pålegg overfor Universitetssykehuset i Nord-Norge.

- Hvis ambulansestasjoner legges ned, kommer vi aldri til å akseptere at bemanningen på de gjenværende stasjonene forblir som i dag, sier tillitsvalgt ambulansearbeider i område 6, Yngve Pedersen. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...