Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Ambulanseopprør i Hordaland

Ambulansepersonell, leger og politikere reagerer kraftig på manglende ambulanseberedskap i deler av Hordaland. Deltas Robert Bergersen Skaar mener at kuttene er brutale. Nå sier leger at situasjonen er dramatisk.

Bergens Tidende (BT) har omtalt en hendelse der en akutt syk pasient i Granvin måtte vente på ambulanser fra nabokommunene. Drøyt to uker tidligere fjernet Helse Bergen ambulansen som sto i beredskap i Granvin. Pasienten fikk legehjelp etter 29 minutter, men døde. Ifølge Helse Bergen er det uvisst om vedkommende kunne vært reddet med tidligere legetilsyn, skriver BT.

Trussel mot pasientsikkerheten

Deltas og Ambulanseforbundets Robert Bergersen Skaar mener kuttene i ambulansetjenesten er en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten.

Skaar mener at ambulansekuttene vil føre til dårligere kvalitet i pasientbehandlingen og ha negative konsekvenser for arbeidsmiljøet.

‑ Vi kommer til å følge denne saken tett. Vi gir ikke slipp. Ambulanseberedskapen må være forsvarlig. Publikum må trygghet for at kvalifisert ambulansepersonell kommer frem i tide, sier Skaar.

Reduksjonen i ambulansetilbudet sparer Helse Bergen for ti millioner kroner.

- Ambulansene i Hardanger er en del av beredskapen, og vi må akseptere at det har en kostnad. I Bergen kjører ambulansene hele tiden. Bilen i Granvin produserte beredskap mens den sto i ro. Det har også en verdi, sier Skaar til avisen.

Også ordfører Ingebjørg Winjum i Granvin og ordfører Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik er bekymret for ambulanseberedskapen i området. Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider...