Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Arbeidsgrupper ser på nye muligheter for ambulansepersonell

Ambulanseforbundet i Delta har satt ned to arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra hele landet.

Den ene gruppa skal jobbe med PLIVO (Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold), som er et samarbeid mellom nødetatene.

- Dette kom i gang i mai i fjor og handler om at ambulansepersonell nå skal gå inn og vurdere den potensielt farlige situasjonen og om det er riktig å gå inn i den, sier leder for Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Tidligere måtte ambulansepersonell vente på at politiet sikret skadestedet før de gikk inn i en uavklart situasjon.

- I gruppa skal vi diskutere hvordan vi på best mulig måte kan bli forberedt. Vi ønsker en fellesopplæring som gir oss kompetanse på slike situasjoner. Vi ønsker også å gå gjennom forsikringsordningene våre som følge av andre utfordringer i yrket. Les mer på Ambulanseforbundet.no