Sterke reaksjoner på Ambulansekutt - Nordlandssykehuset og Helse Bergen

Ambulanseforbundet i Delta og Delta har reagert sterkt på foreslåtte og vedtatte kutt i ambulansetjenestene ved både Nordlandssykehuset og Helse Bergen. Ambulansetillitsvalgte har markert seg i de aktuelle sakene. - Liv vil gå tapt, sier Yngve Jakobsen i Ambulanseforbundet i Delta.

– Det forundrer meg voldsomt at helseforetakene ikke følger tilrådningene fra helseministeren som har uttalt gang på gang at det skal satses på de prehospitale tjenestene,sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet tl NRK Nordland.

Hør Ambulanseforbundets leder Ola Yttre NRK radio distriktsnyheter: Innslag 5: Gjør det motsatte av det helseministeren krever        

Se og hør Ambulanseforbundets Yngve Jakobsen og Deltas May-Britt Allstrin i NRK radio distriktsnyheter: Innslag 1. Nye ambulanseplaner        

Nordlandssykehuset har vedtatt å kutte i ambulanseberedskapen, men nå møter de motstand blant politikere og fagfolk, i følge NRK Nordland.

Les mer på Ambulanseforbundet sine nettsider.