Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Over 200 innspill til hovedseter i de nye politidistriktene

Tirsdag gikk høringsfristen ut for politiets nye hovedseter. Politidirektoratet (POD) fikk inn en stor mengde svar.

5. oktober la POD fram forslaget til hovedseter i de nye politidistriktene.                        

Forslaget ble sendt ut på bred høring til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

Fristen var satt til tirsdag 17. november, og i dag la POD ut høringssvarene. De var det mange av. Over 200 svar kom inn før fristens utløp.                        

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD i en pressemelding. Les mer på Politiforum sine nettsider.