Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Ny nasjonal helse- og sykehusplan

På en pressekonferanse på Ringerike sykehus la helseminister Bent Høie fram en nasjonal helse- og sykehusplan som skal stake ut kursen for landets sykehus i årene framover. Den store diskusjonen i tiden før framleggelsen har vært Høies ønske om å fjerne akuttkirurgien fra lokalsykehusene.

– Vi skal ha en desentralisert struktur, fordi det er en del av løsningen. Vi skal ha en ryggrad av sykehus som sikrer beredskap og øyeblikkelig hjelp, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren nevner fire typer sykehus, som skal ha ulik kompetanse.

  • Regionsykehus - hovedsykehuset i regionen
  • Stort akuttsykehus - et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000
  • Akuttsykehus - skal ha minst akuttfunksjon innen indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi
  • Sykehus uten akuttfunksjoner

Og videre la helseministeren fram to scenarier for sykehusstrukturen fremover. Det ene bygger på forslaget om et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 for å beholde akuttkirurgi. Fem sykehus vil kunne bestå som akuttsykehus med minimum indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi, men dermed miste akuttkirurgien. Det er Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord.

Det andre scenariet bygger på at alle sykehus med akuttfunksjoner skal ha døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Da kan 10 sykehus miste akuttfunksjonen. Det er Odda, Lørdal, Nordfjord, Kongsberg, Elverum og de fem tidligere nevnte.

Les mer på NRK.no