Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Første felles styremøte for Ambulanseforbundet og Brannforbundet

11.–13. juni var de to blålysorganisasjonene i Delta samlet til felles styremøte for første gang. Dette for å drøfte felles utfordringer og for å samarbeide tettere.

– Det skjer mye innen brann og ambulanse, og vi ønsket å ha en felles samling for å ta opp en del temaer innen beredskap og arbeidsfordeling. Det er liten tvil om at arbeidsoppgavene krysser hverandre, sier leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Begge yrkesorganisasjonene har felles utfordringer som de ønsker å løse. Les mer på Ambulanse.no...

Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Det nasjonale IT-prosjektet som skulle skaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), stoppes.

 

Prosjektet «Ny teknologi AMK» ble igangsatt som en del av oppfølgingsarbeidet etter terrorhendelsene 22. juli 2011.

Det hadde som hensikt skaffe et felles system til bruk ved landets AMK-sentraler, uavhengig av hvordan disse er bemannet og organisert, og totalt sett skulle det gi innbyggerne en best mulig medisinsk nødmeldetjeneste.

Nå settes det altså en strek over prosjektet. 

Hilde Christiansen, styreleder i Nasjonal IKT HF, forklarer overfor Dagens Medisin at det er flere årsaker til at de valgte å stoppe prosjektet.

– Vi så at det var flere teknologiske og organisatoriske utfordringer i dette, og summen av det gjorde at prosjektet fikk så høy kompleksitet og risiko at vi konkluderte med at det ville være uansvarlig å gå videre, sier hun. Les mer på Dagens Medisin sine nettsider...

 

– Dropp piercing og snus på jobb i ambulansen

– Vi har jobbet så lenge for å få økt anerkjennelse for yrket vårt. Da kan vi ikke ødelegge inntrykket ved å kle oss feil eller oppføre oss upassende.

Kyrre I. Tunheim er ambulansearbeider i Salangen som hører inn under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Han er opptatt av at ambulansepersonell må bli mer bevisste at profesjonalitet er mye mer enn faglig kunnskap og dyktighet.

– Vi må huske at vi er profesjonelle livreddere – vi har ikke bare tatt et kurs. Derfor må vi gå inn i oss selv og ta vare på yrkesstoltheten. Hvis ikke tråkker vi den ned selv, sier han.

Tunheim har jobbet som ambulansearbeider siden 1993 og vært fast ansatt siden 1996. I mer enn 20 år har han fulgt utviklingen i yrket og har alltid vært opptatt av helhetsinntrykket ambulansepersonell gir. For ham er ikke dette bare en jobb, men en livsstil. Det har han snakket med kolleger, lærlinger og hospitanter om i flere år. Les mer på delta sine nettsider...

 

Bjørnis blir nasjonalhelt

Brannbamsen Bjørnis er valgt som ny nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Nå starter arbeidet med å få flere brannvesen til å engasjere seg i Bjørnisprosjektet, og lage verdens beste brannvernopplæring for barnehagebarn.

Prosjektet er fra og med 2017 flyttet fra initiativtaker Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) til Norsk brannvernforening, som har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe.

- Bjørnisprosjektet startet med ideen om en bamse vi kunne ha på brannbilene for å lette kommunikasjonen med barn som var involvert i branner og andre ulykker. Derfra var det et naturlig steg å ta med Bjørnis i det forebyggende arbeidet. Siden har prosjektet bare vokst, og brannvesen rundt om i hele landet har omfavnet og tatt i bruk konseptet, forklarer primus motor Rikard Heimen i TBRT.

Han gleder seg stort til å fortsette i rollen som prosjektleder for Brannbamsen Bjørnis med hele landet som nedslagsfelt. Med seg i Bjørnisteamet har han kommunikasjonssjef Håvard Kleppe i Brannvernforeningen som leder for prosjektstyret, og Annette Nergård som Bjørniskoordinator. Les mer på Norsk Brannvernforening sine nettsider...

 

Dette skal politiet prioritere i år

Politiet er tildelt drøye 17 milliarder kroner i budsjett for 2017.

Opptrappingsplan for bemanning

I 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020.

I samarbeid med politimesterne skal det utarbeides en konkret plan for hvordan tilsettingstakten skal foregå, og Politidirektoratet (POD) vil følge opp denne planen tett mot de aktuelle politidistriktene.

-Dette er en historisk oppbemanning av politiet, og det i en tid hvor styrkingen av antallet politifolk er særskilt viktig. Det er helt nødvendig at vi fortsetter å ansette flere slik at vi skal kunne innfri alle ambisjonene og forventningene i forhold til reformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Les mer på poltiet.no...

 

Vil bruke droner til livredning og søk

– Dronene kan fly ut hjertestartere i vanskelige strøk, opplyser Helse Nord. Om to til tre år satser de på at droner vil være en livsviktig partner i redningsarbeid og ambulanser.

Helse Nord starter nå et prosjekt for å finne ut hvordan droner kan redde liv og hjelpe folks helse.

Planen er å bruke droner i søk, redningsarbeid og transport av medisin.

– Dronen kan fly nesten uavhengig av vær. Tåke og stupmørket er ingen hindring, og det passer utrolig bra i værutsatte Norge, forteller Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Les mer: Vil bruke droner til livredning og søk