Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

UF-koppen på tur ut i UF-Norge

Landsstyret i UF-Norge har kjøpt inn UF-NORGE kopper med LOGO, og de første eksklusive eksemplarer er nå på tur ut i UF-NORGE!

UF-Norge var representert på årsmøtet til UF-Søndre Innherred med base i trehusbyen Levanger i Nord-Trøndelag, 29.3.16.

På bildet sees leder i UF-Søndre Innherred - Terje Rennan, BRANN, som sammen med styremedlem Lorents Gåsvær, BRANN, høytidelig mottar hver sin UF-NORGE kopp av kasserer i UF-Norge, Per Henrik Bykvist, POLITI.

 

UF-Søndre Innherred er aktive med vår- og høstmøter, og har faktisk 20-års jubileum om 2 år.

UF-Søndre Innherred deltar med BRANN, AMBULANSE og POLITI på sommerarrangement i Levanger i forbindelse med Levanger-martnan i juli / august hvert år. Dette er meget populært; spesielt når UF i tillegg gir barn og voksne gratis vaffel, saft og kaffe.

Les mer: UF-koppen på tur ut i UF-Norge

PLIVO trening i Ørsta

plivo080316 5

Tysdag 8. mars 2016 gjennomførte utrykningsetatane i Ørsta PLIVO kurs. PLIVO er ei felles prosedyre for nødetatane ved pågåande vald. Det samme kurset vart halde i Volda i forrige veke for naudetatane i Volda. Liknande case vart trent som i forrige veke, og dei samme instruktørane var innvolvert. Fire gjennomgangar vart gjennomført slik at alt mannskap fekk trening i prosedyra. Det var to scenario som vart trent på. Eit der ein gjerningsmann med kniv hadde skadd fleire personar i ei byggning, og eit der gjerningsmann brukte skytevåpen. 

Les mer: PLIVO trening i Ørsta

PLIVO øving i Volda

IMG 7266

 1. mars 2016 vart det gjennomført tverrfagleg PLIVO kurs i Volda. PLIVO er ei nasjonal prosedyre for nødetatane sin samvirke ved pågåande livstruande vald. PLIVO er utvikla i samarbeid mellom politiet, brann- og redningstjenesta og helsetjenesta, og skal danne grunnlag for ein bedre nasjonal beredskap for å håndtere hendelsar der det utøvast livstruande vald mot fleire personer.

Det var fagavdelinga til Ambulansetjenesta Helse Møre og Romsdal HF, som tok initativet til PLIVO-kurset, men vart gjennomført med instruktørar frå politi og ambulanse. Stian Meek, Frode Digernes og Roar Gjerde var instruktørar. Ca. 35 personar var påmeldt på kurset som gjekk i Volda. Dette var det første PLIVO-kurset i vår region.

Les mer: PLIVO øving i Volda

UF-Ålesund arrangerte storøvelse på Flatholmen

Alle nødetatene stilte opp da Utrykningspersonellets fellesutvalg Ålesund, arrangerte felles øvelse. Elever ved ambulanselinja stilte som markører for at ektheten skulle være stor.

- Samarbeidet har vært godt, og fikk øvd på det vi skulle, sier Geir Egil Haug, leder i UF Ålesund. Det har helt klart blitt gjennomført livreddende tiltak her i dag. Les mer på Sunnmøresposten sine nettsider...

UF-Gjøvik&Toten med innspill om midtdeler på E6 Biri-Vingrom

UF - Gjøvik & Toten har sammen med UF - Ringsaker kommet med et innspill til Statens vegvesen vedrørende midtdeler på E& Biri-Vingrom. Vi ønsket å komme med et innspill fra den operative hverdagen og kaste litt lys på hvordan prosjektet oppleves for oss, på godt og vondt. Her kan du lese både ROS-analysen for prosjektet og brevet UF - Gjøvik & Toten / Ringsaker har sendt til Statens vegvesen. 

 

Les brevet her

Les ROS-analysen her

Besøk nettsiden til UF-Gjøvik&Toten

 

 

 

 

UF-Trondheim arrangerte seminar og blålysfest (april 2014)

Både fagseminaret og blålysfesten innfridde styrets ambisjoner til det fulle. Over 315 ansatte i nødetatene var med på fagseminaret, mens ca 250 gjester koste seg på blålysfesten som var senere på kvelden. Mange som deltok på seminaret syntest det var svært spesielt å dra fra et slikt seminar med alvorlig innhold over til en hyggelig sosial blålysfest. På mange måter kan denne kontrasten sees i sammenheng med hverdagen til utrykningspersonell, fra jobb til fritid.

Foredragsholder Mattis Hamborg og UF-leder Thomas Buxrud

Besøk nettsiden til UF-Trondheim