Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Kveldsforedrag UF-Åmot

UF Åmot hadde en foredragskveld torsdag 22. januar. Emne var rasulykken i Fjelltunveien i Ålesund. Foredragsholdere var Kristine Hovstein fra politiet i Ålesund og Tom Løvskogen fra Oslo Brann og Redning.

Kristine åpnet med å vise bilder fra de første timene og dagene etter raset. Tom viste bilder fra jobben han og kollegene fra Oslo og Ålesund gjorde. Han fortalte om det gode samarbeide de hadde med brannvesenet i Ålesund, og om utfordringen de møtte under arbeidet. Tom hadde med seg Thor Kristiansen, som var med og startet UF Norge. Thor er en meget kunnskapsrik person som under foredraget kom med utfyllende kommentarer. Hele foredraget var meget interessant og lærerikt.

En stor takk til Tom, Kristine og Thor.

Fra venstre: Tom Løvskogen, Kristine Hovstein og Thor Kristiansen