Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

UF-Larviks besøk fra Litauen

12 litauiske utrykningsfolk besøkte UF Larvik i begynnelsen av juni. Dette var en gjenvisitt etter at UF Larvik tidligere besøkte Vilnius.

Fire dager i søndre Vestfold i beste sommertid er topp når været er fint, men vi bomma dessverre på været. Det var vått og kaldt, men det ar ikke verre enn at programmet vi hadde lagt opp kunne gjennomføres.

Det var et hektisk program som fem UFere hadde sydd sammen for gjestene. Basepunktet var Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern hvor litauerne var innlosjert. JKØ har mye å vise fram, så det ble besøk hos Sivilforsvaret, Sjøredningsskolen og Nødnett i tillegg til nødetatene i Larvik, Vestfolds 110-sentral og Locus. Vi tror politi-, brann- og ambulansefolka fra Litauen fikk mange inntrykk å ta med seg hjem.

Målet med besøket var å vise dem norsk redningstjeneste, og samvirke mellom etatene. Vårt inntrykk er at de ble inspirert til tettere samarbeid. Vi tok det opp med dem underveis, og fortalte om det unike kameratskap som UF er.

Den ene formidddagen arrangerte vi redningsøvelse, hvor gjestene fikk observere tett samarbeid på skadested. Det var moro å la dem få se politi og ambulansefolk jobbe side om side i bilvrak, mens brannvesenet klippet og dro. Dette var helt fremmed for dem. De er vant med at brannvesenet alltid henter ut de skadde til helsevesenet, som står på trygg avstand. De var også overrasket over at ambulansetjenesten både hadde arbeidshansker og hjelm.

Ellers fikk gjestene mulighet til en prat med lokalt tillitsvalgte i de forskjellige fagorganisasjonene, sugne på tettere samarbeid og erfaringsutveksling.

UFs sommerfest var lagt til en av dagene som gjestene var her. Litauerne ble fraktet til og fra Svenner fyr med redningsskøyta Askerbæringen. Svenner er en øy ytterst i Oslofjorden. Der ble det rekefest med norske utrykningsfolk til seine kvelden. Nordmennene dro til lands, mens litauerne overnattet på Svenner i soveposer. Artig å ta dem dit, for Litauen har bare 10 mil sjøfront.

De fikk i tillegg en tur til Mølen, og en kveld på Farris Naturskole.

Det var en sliten men fornøyd gjeng, som ble satt av på Gardermoen. De som kom til Norge som ukjente, var en sammensveiset gjeng da de dro.

Kanskje vi i UF Larvik har fått bidra til et tettere samarbeid mellom nødetatene i Litauen?

Dette besøket hadde ikke blitt noe av om ikke vi hadde fått hjelp fra:

UF Norge, ASKO Vestfold-Telemark, Vekos a/s, Denja, Fagforbundet, Delta, Quality Hotell Grand Farris, IPA Vestfold-Telemark, Sivilforsvart, NSSR Sjøredningsskolen, Askerbæringn v/ Roy Gabrielsen &co, Viking, JKØ, ICA Maxi Larvik, Larvik kommune, DSB, Vestfold Brannteknikk, Farris naturskole, Vestfold Kystlag, brann-, ambulanse- og polititjenesten i Larvik, Vestfold 110-sentral, dugnadsvillige utrykningsfolk fra Larvik, og ikke minst Egle Istanaityte, som tolket under hele besøket.

 

Takk til dere alle!

Hilsen styret i UF Larvik