Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Kveldsforedrag UF-SØNDRE INNHERRED

UF Søndre Innherred hadde en foredragskveld onsdag 13. januar. Emne for kvelden var ”Viktigheten ved debrifing og rekonstruksjon”. Foredragsholdere var Thorbjørn Aass og Kjell Endre Bonesrønning fra Svanholm Rekonstruksjon i Trondheim.

Kjell Endre åpnet med å snakke litt om dette med debrief og viktigheten ved dette for oss.

Han kunne også komme med en del eksempler og situasjoner man kunne komme opp i der dette med debrief er viktig. Han er utdannet Cand Philol med fagene psykologi, filosofi og religionsvitens og har en god del erfaring med debrief.

Thorbjørn tok så over for å snakke om dette med rekonstruksjon av døde etter trafikkulykker og selvdrap. Han viste bilder av en del som han har rekonstruert og salen var meget imponert over jobbene som var gjort. Thorbjørn har tidligere jobbet som 1.preparant ved St. Olavs Hospital og har 30 års erfaring men nå jobber han i Svanholm Rekonstruksjon.

De reiser rundt i hele landet og tar oppdrag med rekonstruksjon og holder også en del foredrag/kurs.

                                               En stor takk til Thorbjørn og Kjell Endre.

 

                       

                Fra venstre:  Kjell Endre, Thorbjørn og Jonas (Leder i UF-Søndre Innherred)