Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Ny læreplan kompetansebevis for utrykninskjøring

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Det er obligatoriske kurs, som bare kan trenes ved godkjente opplæringsinstitusjoner.

Etter endt opplæring, skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker, er tydelig og gir god samhandling, er effektiv og fører til god framkommelighet for utrykningskjøretøyet, tar hensyn til helse, miljø og andres behov, og er i samsvar med gjeldende regelverk, Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjer.

Les hele Læreplanen her...