Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Referat fra Redningskonferansen 2018

 UF-Norge sendte styremedlem Tom Løvskogen, på Redningskonferansen 2018. Denne ble avholdt på gardermoen 24.-25. september 2018. Som tidligere år var Fagseminaret ett populært og innholdsrikt seminar. Løvskogen har i etterkant skrive ett referat fra Seminaret;

 

Jeg vil trekke frem to innslag som er felles for nødetatene. Det er følgende temaer som er høyaktuelle om dagen. Felles innsatsledelse utdanning og muligheten til og øve sammen:

1) Hva sier Stortingsmelding 10 (2016 - 17) om samfunnssikkerhet

Når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet?

Jarle Øversveen, avdelingsdirektør og daglig leder HRS Sør-Norge

 

2)Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene

Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder

Helse Stavanger

Les mer: Referat fra Redningskonferansen 2018