Logg inn

Registrerte brukere har utvidet tilgang til dokumenter og informasjon. Registrer deg dersom du er tilknyttet en av etatene Brann, Politi eller Ambulanse.

Ny pålogging fra 05.11.15. Tidligere registrerte brukere må registrere seg på nytt.

Info

Mangler du påloggingstilgang, ta kontakt med oss via "Kontakt oss" fanen i hovedmenyen.

UF-Norge har skifta Webhotell fra Aktive24 til Loopia. Medlemer som har epost gjennom UF-Norge uten videresending, har derfor endra oppsett. Sjekk ut oppsett hos Loopia...

Dokumenter

Støttespillere

  

Landsstyrets representanter 2014 - 2016

 

 

  Funksjon: Navn: Arbeidssted: Telefon Arbeid: Mobil: Epost:
Leder Jan-Olav Vagle

Larvik Brannvesen

Avdelingsleder Beredskap

 

33 17 17 44

 

98 23 17 44 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nestleder Roar Gjerde

Helse Møre og Romsdal - Ambulanse Volda

Fagutv. Klinikk for prehospitale tjenester

 70 05 82 00 99 47 35 97   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Sekretær Rikard B. Heimen  Trøndelag Brann og Redningstjeneste      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Kasserer Per Henrik Bykvist  Lensmannen i Levanger, PB.: 263, 7601 Levanger  74 08 39 40  91 80 51 12  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Styremedlem Tom Løvskogen  Oslo Brann- og Redningsetat    92 28 48 13   

 

Revisor:               Tor Arn Roko                          Politiet - Oslo

Webansvarlig:    Per Kåre Rjånes                    Helse Møre og Romsdal - Ambulanse Volda